Wojciech Eichelberger
Warszawa
Od grudnia 1981 r. w Komitecie Oporu Społecznego. Współorganizował akcje demonstracyjne, ulotkowe, afiszowe i przerzutowe. Był współzałożycielem i zastępcą szefowej Zespołu Oświaty Niezależnej, wydającego dwutygodnik "KOS" i Zeszyty Edukacji Narodowej (1982-85). Do 1987 r. zajmował się w "KOS-ie" pracami redakcyjnymi, odpowiadał za kontakty z innymi firmami. Ekspert Zespołu Regionu Mazowsze (luty-wrzesień 1981).
Wersja do druku