Marek Edelman
Łódź
W stanie wojennym uczestniczył w niejawnych i półjawnych spotkaniach, m.in. w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. W II obiegu ukazały się wznowienia jego książki "Getto walczy. Udział Bundu w obronie getta warszawskiego" (CDN, 1983, "Solidarność Walcząca", 1988). W styczniu 1976 r. był sygnatariuszem Listu 101 przeciwko zmianom Konstytucji PRL. Inwigilowany, kilkukrotnie przesłuchiwany, kilkakrotnie pobity. Kilka razy zwalniany z pracy (m.in. ze szpitala im. Sterlinga w 1966 r., ze szpitala wojskowego w 1968 r. i ze szpitala im. Madurowicza). W 1968 r. nie pozwolono mu zrobić habilitacji, wielokrotnie odmawiano paszportu. Internowany od 13 grudnia 1981 r. do Bożego Narodzenia (Łęczyca). Od 1981 r. członek Zarządu Regionu Ziemia Łódzka, od 1984 r. w Regionalnej Komisji Wykonawczej Ziemia Łódzka, od 1988 r. w Komitecie Obywatelskim. Od 1976 r. współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Działacz Bundu (Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego), zastępca komendanta Żydowskiej Organizacji Bojowej, ostatni dowódca powstania w getcie warszawskim, uczestnik Powstania Warszawskiego, kawaler Orderu Orła Białego, odznaczony Medalem św. Jerzego, doktor honoris causa Uniwersite Libre w Brukseli i Uniwersytetu w Yale. Uczestnik Okrągłego Stołu.
Wersja do druku