Monika Ebert "Molenda"
Warszawa
W latach 1982-84 drukowała pismo Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego - "Wola" oraz odbierała gotowe matryce i wraz z papierem dostarczała do drukarni. Kolportowała książki, głównie Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA.
Wersja do druku