Piotr Eberhard
Warszawa
W latach 1982-88 kolportował wydawnictwa książkowe oraz prasę II obiegu, przede wszystkim w Instytucie Geografii PAN.
Wersja do druku