Zbigniew Eret
Zdzieszowice
Współautor i kolporter ulotek. Zatrzymany 14 grudnia 1981 r., osadzony w Areszcie Śledczym w Kędzierzynie Koźlu; zwolniony tego samego dnia. Aresztowany w marcu 1982 r. , osadzony w Areszcie Śledczym w Opolu, w maju 1982 r. uniewinniony przez sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu. Zmuszony do zwolnienia się z pracy. W 1980 r. współorganizator zakładowych struktur "Solidarności", wiceprzewodniczący KZ Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach. Działacz zakładowych podziemnych struktur "S". 1989-91 przewodniczący KZ.
Wersja do druku