Andrzej Erbel
Białystok
W 1980 r. współzałożyciel Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Akademii Medycznej w Białymstoku, działacz sekcji informacyjnej i redaktor pisma "Serwis Informacyjny Komisji Zakładowej Solidarność AM", wychodzącego do wprowadzenia stanu wojennego. Organizator dostaw do AM innych pism z regionu, np. "Biuletynu Informacyjnego Solidarność Regionu Białystok". W latach 1988-89 w redakcji pisma "Czyn", organu Niezależnego Ruchu Społecznego im. ks. Jerzego Popiełuszki, oraz "Romb. Pismo Chrześcijańskiej Demokracji" (1989).
Wersja do druku