Ákos Engelmayer
Podkowa Leśna
Od 1982 r. organizował wystawy i spotkania w kościele w Podkowie Leśnej (współpraca z. ks. Leonem Kantorskim). W 1986 r. ufundował tablicę upamiętniającą Powstanie Węgierskie '56, oraz zorganizował wystawę fotograficzną "Węgry '56". Przetłumaczył na węgierski i czytał listę dialogową filmu R. Bugajskiego "Przesłuchanie", kolportowaną potem na Węgrzech. Uczestniczył w akcjach ulotkowych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, manifestacjach przed ambasadą Węgierskiej Republiki Ludowej w Warszawie, podczas pogrzebu ks. J. Popiełuszki. Wielokrotnie prowadził w Polsce wykłady na temat "Węgry '56"; oraz na Węgrzech na temat sytuacji w Polsce. Pośredniczył w kontaktach opozycji polskiej i węgierskiej. Kolportował prasę II obiegu (m.in.: " Tygodnik Mazowsze", "Tygodnik Wojenny", "PWA – Głos Wolnego Robotnika", "Baza", "Sektor") i książki Wydawnictwa Obóz, z którym współpracował jako redaktor i tłumacz. W 1986 r. przetłumaczył na węgierski poezje polskie dla Wydawnictwa Przedświt (dwujęzyczny tomik "My i Wy").
Wersja do druku