Grzegorz Eberhardt
Warszawa
Filmowiec - w 1981 r. zakładał Kronikę Filmową "Solidarności" - miał być zastępcą szefa (nie powstała). W latach 1982-85 był drukarzem "Tygodnika Wojennego", a w Wydawnictwie Los szefował ekipie drukarzy. Od 1985 r. zajmował się kolportażem "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych".
Wersja do druku