Lista nazwisk zaczynających się literą D


Nazwiska otoczone ramką oznaczają osoby zmarłe.
Kliknięcie nazwy miejscowości wyświetla listę ograniczoną do wybranego miasta.


Maria DaukszaSiedlceW latach 1983-89 redaktor "Metrum", zajmowała się też składem i kolportażem. Autorka licznych tekstów. ...więcej
Krzysztof DawidowiczKrakówW drugiej połowie lat 70. był współredaktorem niezależnego pisma "Indeks" oraz Krakowskiej Oficyny Studentów. W ...więcej
Stanisław DawidowiczPiaseczno, WarszawaW latach 80. zajmował się kolportażem pism podziemnych oraz ulotek na terenie Zakładów Kineskopowych "Unitra ...więcej
Janina Dawidowska-BorowaWarszawaOd lat 70. opiekunka Dolinki Katyńskiej na Powązkach. Współorganizowała (ze Stefanem Melakiem i ks. ...więcej
Herbert Stefan DąbekCzęstochowaW latach 1982-88 redaktor techniczny pism RKK NSZZ "Solidarność" w Częstochowie pt. "Nadzieja" i "Wytrwamy" ...więcej
Barbara DąbrowskaWarszawaW latach 80. przygotowywała w Galerii "Zachęta" Wystawę Plakatów "Solidarności", która miała być otwarta 13 ...więcej
Barbara Anna DąbrowskaŁódźPo zwolnieniu z internowania (zły stan zdrowia) kolportowała prasę podziemną ("Biuletyn Łódzki", "Tygodnik Mazowsze", publikacje ...więcej
Jolanta DąbrowskaPodkowa LeśnaW latach 1982-86 współpracowała z Wojciechem Skowronem jako łączniczka pism "Sektor" i "Baza". Woziła materiały ...więcej
Krystyna DąbrowskaWarszawaKolporterka książek Wydawnictwa Polskiego w latach 1983-89. Kolportowała tygodnik "Sumienie". Była członkiem konspiracyjnego ...więcej
Maria DąbrowskaWarszawaW latach 1981-85 przygotowywała do druku teksty. W jej mieszkaniu był punkt kolportażowy prasy i ...więcej
Małgorzata DąbrowskaWarszawaOd 1982 r. w jej mieszkaniu (i męża Aleksandra) odbywały się spotkania zespołu redakcyjnego "Karty", ...więcej
Zuzanna DąbrowskaWrocław, WarszawaW latach 1982-84 sporządzała dla wielu wydawnictw wrocławskich II obiegu matryce białkowe. Po dekonspiracji w ...więcej
Adam DąbrowskiSiedlceW latach 1981-89 kolportował ulotki i niezależną prasę (m.in.: "Tygodnik Mazowsze", "Opinia", "Głos") i książki ...więcej
Aleksander DąbrowskiWarszawaW jego mieszkaniu (i żony Małgorzaty) odbywały się redakcyjne zebrania pisma "Karta", przechowywany był też ...więcej
Andrzej DąbrowskiWarszawaJako dyrygent i kierownik Akademickiego Chóru Międzyuczelnianego przy kościele św. Anny zorganizował kilkadziesiąt koncertów w ...więcej
Andrzej DąbrowskiWarszawaW latach 80. pisywał do "Tygodnika Wojennego", potem "Tygodnika Mazowsze", "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych" ...więcej
Andrzej DąbrowskiWarszawaW latach 1981-89 kolportował wydawnictwa i prasę (m.in.: "Baza", "CDN - Głos Wolnego Robotnika", "KOS", ...więcej
Artur DąbrowskiWarszawaW latach 1984-89 hurtowy kolporter pisma "Nasze Wiadomości" organizacji Federacji Młodzieży Walczącej. ...więcej
Bogusław DąbrowskiWarszawaW latach 1980-88 autor plakatów wykonywanych dla Komitetu Katyńskiego, uczestnik akcji plakatowych i fotograf manifestacji. ...więcej
Grzegorz DąbrowskiPodkowa LeśnaW latach 1983-89 kolportował "Tygodnik Mazowsze" i inne pisma II obiegu. Zorganizował z ok. 40 ...więcej

znalezionych: 216  <<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>