Piotr Domański
Warszawa
Od listopada 1979 do 1985 r. w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA koordynował prace kilku ekip drukujących broszury, okładki i obwoluty kaset. Dostarczał papier do drukarni, wywoził wydruki do składania i książki do punktów kolportażowych.
Wersja do druku