Włodzimierz Andrzej Domagalski-Łabędzki
Łódź
Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w środowisku aktywistów studenckich (samokształcenie i kolportaż). Pod koniec 1984 r., za pośrednictwem Włodzimierza Strzemińskiego, nawiązał kontakt z organizacją Solidarność Walcząca i (razem z Krzysztofem Napieralskim i Piotrem Jaworskim) zakładał łódzki oddział tej organizacji i współtworzył hurtową sieć dystrybucji wydawnictw niezależnych. Organizator drukarni SW oraz Radia Solidarność Walcząca na terenie Łodzi. Redaktor pism: "Wolność", "Unia", "Solidarność Walcząca" (Poznań 1989-90) oraz autor licznych publikacji (pseudonim "Rafał Stokowski"). W latach 1987-89 redaktor pisma "Informator Duszpasterstwa Ludzi Pracy". Autor szeregu publikacji dotyczących historii opozycji w Łodzi i regionie. W latach 1987-89 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej. Utrzymywał stałe kontakty z czołowymi działaczami SW, m.in. z Kornelem Morawieckim, Jadwigą Chmielowską, Maciejem Frankiewiczem.
Wersja do druku