Stanisława Domagalska  
Warszawa
W latach 70. przepisywała teksty na blachy do druku (dla lewaków). Prowadziła na niewielką skalę kolportaż "Biuletynu Informacyjnego" KOR. W 1981 r. pracowała w redakcji "Tygodnika Solidarność". Od początku stanu wojennego współpracowała z redakcją "Tygodnika Wojennego", potem brała udział w redagowaniu pisma. Od końca 1984 r. w redakcji "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych". Współpracowała z katolickim periodykiem oo. michaelitów "Powściągliwość i Praca". Zmarła w 2007 r.
Wersja do druku