Anna Doligalska
Turzym b. woj. toruńskie
W latach 1982-89 kolportowała przywożoną z Torunia prasę i wydawnictwa w środowisku nauczycielskim i sąsiedzkim.
Wersja do druku