Tomasz Dolecki
Warszawa
Na początku 1982 r. rozprowadzał dwutygodnik "KOS", potem kierował kolportażem Wydawnictwa Przedświt (1982-85). Zorganizował ogólnopolską strukturę kolportażu książek różnych wydawnictw, a także prasy. Aresztowany w 1985 r. Działalność podziemną prowadził do r. 1989.
Wersja do druku