Jan Doktór
Warszawa
Pod koniec lat 70. współpracował przy druku materiałów lewackich. W latach 1980-81 w redakcji "Biuletynu «S»" w Regionie Mazowsze. Od początku stanu wojennego współpracował z redakcją "Tygodnika Wojennego". Od końca 1983 r. w redakcji "TW". Drukarz "TW". Od końca 1984 r. do 1990 r. redaktor "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych".
Wersja do druku