Anna Dodziuk
Warszawa
W latach 70. współpracowała z redakcją "Biuletynu Informacyjnego" KOR oraz z podziemnymi wydawnictwami psychologicznymi. W 1981 r. redagowała biuletyn Agencji "Solidarność". Była również redaktorką "Robotnika" (l.70.,80.). W latach 80. pracowała dla "Aneksu", Wydawnictwa CDN, Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA jako tłumaczka i redaktor. Była redaktorką "Informacji Solidarności Regionu Mazowsze"; współzałożycielką, redaktorką i autorką tekstów "Tygodnika Mazowsze" (l. 1982 do 1989 ).
Wersja do druku