Wojciech Dobrzyński
Warszawa
W latach 1982-83 redaktor, organizator produkcji i kolportażu "Przetrwania". W latach 1984-85 redaktor, organizator produkcji i kolportażu "Praworządnośc"”, zaś od 1985 r. "Praworządności – Dokumenty". Autor ulotek Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu "Solidarności" i organizator, a także uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych. Inicjator powołania "Robotnika" MRK "S".
Wersja do druku