Barbara Dobrzyńska
Warszawa
Przez cały okres stanu wojennego współpracowała przy opracowywaniu programów artystycznych w kościołach św. Wacława i św. Krzyża. (Odczytywała publicznie oświadczenia wzywające do uwolnienia internowanych i więzionych.) W latach 1983-89 współorganizowała manifestacje w Olszynce i Dolince Katyńskiej.
Wersja do druku