Alicja Dobrowolska
Warszawa
W latach 1980-81 uczestniczyła w pracach nad ustawą o szkolnictwie wyższym. Pośredniczyła w kontaktach miedzy Wyższą Oficerską Szkołą Pożarniczą a Politechniką Warszawską. Po rozwiązaniu WOSP organizowała niezależne kursy dla studentów, które miały umożliwić im kontynuowanie nauki w stanie wojennym (współpracowała m.in. z P. Wilkońskim, oraz ks. T. Uszyńskim z kościoła św. Anny w Warszawie).
Wersja do druku