Krzysztof Dobrecki
Konin
Organizował otwartą 13 grudnia 1985 r. wystawę "Sztuka Uwięziona", wykonywał ulotki techniką sitosączka; był jednym z osób próbujących założyć w 1988 r. "Radio Solidarność Konin". W latach 80. założyciel Koła Dziennikarzy Katolickich. Pomysłodawca i twórca gazetki parafialnej (gazetki ściennej) "Szczęść Boże" (1985-88), wydawanej poza cenzurą przy kościele św. Wojciecha. Redagował diecezjalny dwutygodnik "Ład Boży". Współzałożyciel Konfraterni im. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wydawca "Służby" - biuletynu Polskiej Organizacji Harcerskiej. Represjonowany. Internowany od 13 grudnia 1981 r., do kwietnia 1982 r.; wydalony z redakcji "Przeglądu Konińskiego", gdzie był zastępcą redaktora naczelnego. Współtwórca Polskiej Organizacji Harcerskiej i jej pierwszy naczelnik. Od września 1986 r. Członek jawnej Regionalnej Rady NSZZ "Solidarność".
Wersja do druku