Marek Daniłowicz
Leszczówek k. Wigier
Po wyjściu z obozu internowania, latem 1982 r., do 1984 r., prowadził rozbudowany kolportaż prasy i wydawnictw II obiegu (m.in.: "Droga", "Głos", "Robotnik", "Tygodnik Mazowsze", "Tygodnik Wojenny") w środowiskach chłopskich.
Wersja do druku