Władysław Demkowicz-Dobrzański
Warszawa
W latach 1981-89 był kolporterem prasy niezależnej w Instytucie Badawczym Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER). W latach 1982-87 regularnie przekazywał wiele tytułów prasy podziemnej do Torunia.
Wersja do druku