Stanisław Dembowski
Piaseczno, Konstancin - Jeziorna
W 1981 r. drukował pismo "Nasze Sprawy", wykorzystując dostęp do bazy poligraficznej w szpitalu rehabilitacyjnym "Stocer". W latach 1981-88 przygotowywał do druku, drukował i składał pismo "LOS" w Zakładach Lamp Oscyloskopowych "Lamina". Współpracował z "CDN – Głos Wolnego Robotnika" (drukował do 15. numeru). Zajmował się także kolportażem wyżej wymienionych pism.
Wersja do druku