Szymon Dederko
Warszawa
Od 1985 r. przez wiele lat drukował "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych" (w piwnicy pracowni rzeźbiarza Zbigniewa Maleszewskiego znajdującej się w jego domu). Drukował znaczki. Był także introligatorem.
Wersja do druku