Stanisław Dąbrowski
Sokołów Podlaski
W latach 1981-82 współredagował, drukował we własnym mieszkaniu i rozpowszechniał na terenie Sokołowa Podlaskiego "Wiadomości Podlaskie", organizował papier, farbę i inne akcesoria drukarskie. Do 1989 r. kolportował niezależną prasę (m.in.: "Tygodnik Mazowsze", "Metrum", "Gazeta Podlaska") i książki (m.in. publikacje wydawnictw: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Baza, Przedświt, Niepodległość).
Wersja do druku