Teresa Dangel
Warszawa
W latach 1982-89 prowadziła punkt kolportażowy "Tygodnika Mazowsze". Dla wydawnictwa i miesięcznika "Baza" pisała artykuły, przepisywała teksty, przywoziła z Zachodu książki. Kilka razy w jej mieszkaniu odbywały się zebrania zespołu redakcyjnego "Tygodnika Mazowsze". Sygnatariuszka Aktu Katyńskiego. Współpracowała przy organizowaniu archiwum katyńskiego w Regionie Mazowsze w 1981 r. Kolportowała wydawnictwa katyńskie.
Wersja do druku