Jakub Dąbrowski
Szczecin
W latach 80. współtwórca dużej siatki kolportażu prasy i wydawnictw podziemnych w Regionie Szczecin – Pomorze Zachodnie, autor projektów znaczków, ulotek i plakatów. Współpracownik (m.in. autor winiety) tygodnika "Jedność". W latach 1982-83 współtwórca i współwydawca pisma "Z podziemia". W 1968 r. uczestnik strajku studentów na Politechnice Wrocławskiej.; w tym samym roku za udział w nielegalnym pochodzie 1-majowym relegowany z uczelni i pozbawiony możliwości obrony pracy dyplomowej (dopuszczony w lutym 1969). Aresztowany 25 lipca 1969 r. za wydawanie niezależnej prasy, osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, zwolniony w sierpniu 1969 r. na mocy amnestii. W lutym 1982 r. zwolniony dyscyplinarnie z pracy za odmowę podpisania tzw. lojalki (przywrócony orzeczeniem Sądu Pracy w Szczecinie w kwietniu 1982). W latach 80. kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Wersja do druku