Michał Dadlez
Warszawa
W latach 1983-89 był organizatorem i szefem grupy kolportującej pozycje Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. Jednocześnie składał książki Wydawnictwa Krąg. Dla NOWEJ opracował i wdrożył komputerowy skład niespotykany wtedy w podziemnych wydawnictwach.
Wersja do druku