Ignacy Dyba  
Pruszków
W latach 80. (wraz z żoną Krystyną)udostępniał mieszkanie drukarzom pisma podziemnego "Wytrwali" oraz kilka razy emiterom Radia "Solidarność". Kolportował "Wytrwałych" oraz inne pisma. Współpracował z K. Jaworskim i T. Tustanowskim. Zmarł w 2000 r.
Wersja do druku