Jan Dworak
Warszawa
Od marca 1977 r. był redaktorem pisma Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela "Opinia". Był również współzałożycielem Biblioteki Historycznej i Literackiej (1979-80), a od 1981 r. sekretarzem redakcji "Tygodnika Solidarność". Redaktor zjazdowego pisma "Głos Wolny" (I Zjazd NSZZ "Solidarność" w 1981). Współpracownik redakcji "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych" (1985-89). Internowany.
Wersja do druku