Józef Dwojak
Lubin
W czasie stanu wojennego zajmował się drukiem gazety "Uskok" oraz jej kolportażem na terenie Lubina, Jeleniej Góry, Wrocławia. Kolportował również prasę lokalną i krajową (min. "Z dnia na dzień", "Solidarność Walcząca"), a także znaczki, książki, plakietki. Ukrywał ludzi podziemia, min. Władysława Frasyniuka. W 1980 r. był jednym z głównych założycieli NSZZ "Solidarność" w Zakładach Górniczych Lubin. Po wprowadzenie stanu wojennego był przewodniczącym Tajnej Komisji Zakładowej. Był członkiem Towarzystwa Pamięci Ofiar Lubina '82. W 1982 r. dotkliwie pobity na Komendzie Milicji Obywatelskiej w Lubinie. W 1983 r. wielokrotnie aresztowany w Lubinie i Legnicy. W działalności kolporterskiej ściśle współpracował z synem Mirosławem Dwojakiem, a także z E. Szumiejką ze Szczecina. Działalność opozycyjną prowadził do 1989 r.
Wersja do druku