Anna Dutkowska
Warszawa
W latach 1984-89 prowadziła w swoim mieszkaniu punkt zaopatrzeniowy dla kolporterów prasy, książek, znaczków i kaset. Parokrotnie składała książki, głównie Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA.
Wersja do druku