Monika Duszak
Warszawa
Od 1983 r. kolporterka "Wiadomości", a następnie "Woli". W latach 1984-85 przygotowywała klisze i drukowała "Wiadomości". Potem do 1988 r. zajmowała się kliszami. Przez pewien czas redagowała "Biuletyn Elbląski", montowała numery i naświetlała klisze.
Wersja do druku