Mirosław Duszak
Elbląg
W latach 1983-89 drukarz i kolporter niezależnego pisma "Wiadomości", współwydawca książek II obiegu. Za działalność związkową internowany 14 grudnia 1981 r., osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie i Kwidzynie (pobity 14 sierpnia 1982, uczestnik strajku głodowego, którego uczestnicy domagali się wszczęcia postępowania przeciwko służbie więziennej). We wrześniu 1982 r. aresztowany pod zarzutem czynnej napaści na funkcjonariusza służby więziennej, osadzony w Areszcie Śledczym w Elblągu, w maju 1983 r. skazany przez Sąd Wojewódzki w Elblągu na 2 lata więzienia, zwolniony w dniu ogłoszenia wyroku.
Wersja do druku