Mirosław Duszak
Warszawa
Od jesieni 1983 do 1989 r. kolportował do wielu miast, drukował "Wiadomości" i miesięcznik "Głos". Powielał kalendarze i pisma: "Biuletyn Elbląski", "Zamechowiec", "Słowo Niepodległe". Współzałożyciel Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (koniec 1980 r.). Internowany i więziony do 1983 r.
Wersja do druku