Mirosław Durlej
Szczecin
W latach 1982-89 kolportował i koordynował kolportaż wydawnictw i prasy szczecińskiej i krajowej na Wydziale W-3 w Stoczni im. Adolfa Warskiego. Organizator i uczestnik akcji ulotkowych.
Wersja do druku