Justyna Duriasz
Warszawa
W latach 1986-89 współpracowniczka pisma „Refleksy”. Kolporterka wydawnictw Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Wersja do druku