Barbara Dunin
Warszawa
Od przełomu lat 70./80. współpracowała z ks. W. Kuryłowiczem przy organizowaniu koncertów, spektakli słowno-muzycznych. Kolportowała książki Wydawnictwa Polskiego.
Wersja do druku