Andrzej Dunajko
Warszawa
Od 1981 r członek redakcji Gazety Strajkowej i CIA NZS. W latach 1982 - 83 uczestnik Międzyuczelnianego Opozycyjnego Ruchu Studenckiego, w ramach którego m.in organizował punkty przechowywania materiałów drukarskich. W latach 1983 - 88 składał i kolportował wydawnictwa II obiegu, m.in CDN-u i Nowej.
Wersja do druku