Bogumił Dunaj
Warszawa
W latach 1982-89 kolportował wydawnictwa i prasę (m.in. "Baza", "CDN - Głos Wolnego Robotnika", "KOS", "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych", "Robotnik", "Tygodnik Mazowsze", "Tygodnik Wojenny", "Wola") wśród pracowników Biura Projektowego Przemysłu Fermentacyjnego.
Wersja do druku