Danuta Dumas
Warszawa
W latach 1982-87 przechowywała duże ilości wydawnictwa i prasy niezależnej, m.in. "KOS", "Robotnik", "Tygodnik Mazowsze". Przez kilka miesięcy przechowywała powielacz.
Wersja do druku