Leszek Duklanowski
Szczecin
W latach 1980-81 redagował i wydawał biuletyn "Komunikat" w Porcie Szczecińskim. W stanie wojennym współpracownik niezależnego "Biuletynu Informacyjnego" wydawanego przez środowisko Politechniki Szczecińskiej. Internowany w listopadzie 1982 r., osadzony w areszcie Wojskowej Służby Wewnętrznej w Szczecinie, następnie w Wierzchowie Pomorskim, zwolniony 23 grudnia 1982 r. W latach 1983-86 drukarz i kolporter podziemnych wydawnictw.
Wersja do druku