Krystyna Dusza
Łódź
W latach 1979-81 współpracowała ze środowiskiem Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", zajmowała się kolportażem wydawnictw niezależnych, które odbierała m.in. od Tomasza Filipczaka. Po wprowadzeniu stanu wojennego związała się z Konfederacją Polski Niepodległej. Współpracowała m.in. z Franciszkiem Sadawą i Janiną Klimczak, prowadząc w latach 1983-89 kolportaż wydawnictw niezależnych, m.in. pisma "Droga".
Wersja do druku