Kinga Maria Dunin-Horkawicz
Łódź
Od 1977 r. współpracowniczka Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, zajmowała się transportem, organizacją dystrybucji i sprzedażą niezależnej prasy i książek w Łodzi. W mieszkaniu prowadziła stałą sprzedaż bibuły. Brała także udział w organizacji i spotkaniach Uniwersytetu Latającego oraz Studenckiego Komitetu Solidarności. Kilkakrotnie zatrzymywana na 48 godzin, przesłuchiwana, w jej domu przeprowadzano rewizje. Internowana 13 grudnia, po kilku dniach zwolniona. Od 1977 r. współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników.
Wersja do druku