Piotr Daszkiewicz
Poznań
Od początku stanu wojennego kolportował liczne książki i najważniejsze pisma poznańskie oraz z innych miast - organizował m.in. przerzuty wydawnictw z Krakowa i z Warszawy. Organizował kolportaż oraz zajmował się drukiem i redagowaniem "Strzechy" i "Ceglarza", sporadycznie drukował także ulotki. Brał udział w organizacji druku w Poznaniu "Tygodnika Mazowsze" (współorganizował przerzut matryc na kliszach z Warszawy). Pomagał w organizowaniu przerzutów sprzętu poligraficznego i informatycznego z Francji do Polski. Od 1984 r. związany z Liberalno-Demokratyczną Partią "Niepodległość". Od 1986 r. kierował Wielkopolskim Oddziałem L-DP "N" i był członkiem Rady Politycznej. Po wyjeździe na emigrację w 1987 r. był we Francji jednym z założycieli "Solidarności z Solidarnością" Regionu Wielkopolska, współpracował z "Kontaktem", a także z Instytutem Literackim w Paryżu i z członkami L-DP "N" przebywającymi na emigracji (m.in. z Jerzym Targalskim).
Wersja do druku