Cecylia Maria Dunin
Łódź
Przy współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów wydała "Biuletyn Sztuki Alternatywnej". Kolportowała czasopisma bedebitowe (np. "Zapis", "Solidarność Walcząca") w bibliotece Akademii Sztuk Pięknych. Autorka jednego artykułu do "Solidarności Ziemi Łódzkiej". W stanie wojennym (po internowaniu) przygotowała materiał do "Raportu o Łodzi" pt. "Próba diagnozy świadomości społecznej i kondycji środowisk Łódzkiej PWSSP" (Łódź, 1987). Starała się, by w zbiorach biblioteki ASP było jak najwięcej wydawnictw niezależnych ("Kultura" paryska, "Dzienniki" Gombrowicza, książki Miłosza, niezależne wydawnictwa artystyczne). Udzielała pomocy charytatywnej w ośrodku dla osób represjonowanych przy kościele oo. Jezuitów. Odmówiono jej paszportu w stanie wojennym "ze względu na szkodliwość społeczną". Internowana od 13 grudnia 1981 r. do 18 stycznia 1982 r. (Olszynka Grochowska). Autorka książki "Książki Niezależne '87" (W-wa 1991) - pierwszego wykazu książek niezależnych.
Wersja do druku