Marek Dudkiewicz
Warszawa
W stanie wojennym brał udział w uruchomieniu biblioteki wydawnictw bezdebitowych. Był współwydawcą II wydania historii liceum Reytana, i jednym z autorów opracowania "Reytan - Zarys historii VI L.O." (1984). Od końca r. 1982 do 1990 dla Wydawnictwa CDN produkował matryce, potem drukował ulotki i okładki do książek. Od 1986 r. był odpowiedzialny za sprawy techniczne - dowoził papier do drukarń, wywoził wydruki. Był też redaktorem naczelnym pisma studentów Uniwersytetu Warszawskiego "Refleksy" (1986).
Wersja do druku