Wojciech Duda
Łódź
W 1982 r. współpracował z Romanem Przybylińskim przy druku pisma "Prząśniczka". W latach 1982-89 zajmował się kolportażem (współpracując m.in. z Romualdem Śpiewakiem, Jarosławem Stachowiakiem, Jakubem Dąbrowskim, Jackiem Kędzierskim, Marianem Juraszczykiem i Piotrem Jaworskim). W jego mieszkaniu znajdował się punkt kolportażowy. Zbierał informacje z zakładów pracy, przekazując je do "Gotowości", "Biuletynu Łódzkiego" i innych łódzkich pism. W 1986 r. (wraz z Piotrem Jaworskim) współredagował kilka numerów "Gazety Akademickiej" (Wrocław - Łódź). Był redaktorem kilku tytułów związanych z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów: "Głos Studenta" (przy współpracy z Jackiem Kędzierskim i Romualdem Śpiewakiem), "Fuzja", "Zarys" (przy współpracy z Romualdem Śpiewakiem), "Strajk. Jednodniówka" (razem z Jackiem Kędzierskim i Jakubem Dąbrowskim), "WUŁ. Wiadomości Uniwersytetu Łódzkiego" (przy współpracy Janusza Mikosika). W latach 1986-87 (wraz z Jakubem Dąbrowskim) wydał 4 numery pisma satyrycznego "Agentura". W 1988 r. podjął współpracę z oddziałem łódzkim organizacji Solidarność Walcząca (artykuły w piśmie "Wolność") oraz wykonywał makiety "Unii", "Biuletynu Uniwersytetu Łódzkiego" i "Wolności". Po wprowadzeniu stanu wojennego (wraz z Romualdem Śpiewakiem) organizował pomoc dla rodzin osób internowanych.
Wersja do druku