Jan Duda
Nowy Sącz
W stanie wojennym drukował i kolportował ulotki w Nowym Sączu. W latach 1982-84 członek redakcji "Nowosądeckich Wiadomości" (od nr 11/82 "Wiadomości Nowosądeckie").
Wersja do druku