Tomasz Dubrawski
Białystok
W 1980 r. współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Białostockiej, w ramach którego kolportowano pisma i druki niezależne; był w grupie osób, która drukowała na uczelnianym powielaczu dla wszystkich chętnych z białostockich grup "Solidarności", ulotki, plakaty, przedruki książek. W nocy 13 grudnia wyniósł z uczelni maszynę drukarską i ukrył w swoim domu, gdzie (już od 14 grudnia) zaczęto drukować pierwsze podziemne "Wiadomości" o stanie wojennym. Od początku 1982 r. drukował "Biuletyn Informacyjny Solidarność Regionu Białystok" oraz inne podziemne pisma białostockie (np. "Opornik". "Nasz Głos"). Przez pierwszy rok stanu wojennego prowadził punkt - bazę druku dla pism podziemnych w Białymstoku. Nazwano go "pierwszym drukarzem Podlasia"; drukował do końca 1983 r. (kiedy przeniósł się na uczelnię w Gdańsku).
Wersja do druku